שיעורים

שיעור שמיני - שמות התווים בעברית ובאנגלית
לתלמידים מנויים בלבד
שיעור היכרות חינם