איך לומדים תווים בפסנתר?

לימוד פסנתר למתחילים - 

איך מוצאים את התווים בפסנתר?

הקלידים הלבנים – דו רה מי

קודם כל נמצאאת התו דו –
התו דו הוא הקליד הלבן שנמצא משמאל לשני קלידים שחורים

 

 

 

אחרי שמצאנו את דו נוכל בקלות למצוא את התו שבא מעליו, כלומר מימין לו במקלדת – התו רה.
מימין לו התו מי, ואח"כ – פה סול לה סי ושוב פעם דו.   במקלדת אנו עולים משמאל לימין ולכן:

 

ושוב דו     סי     לה    סול    פה     מי    רה    דו
 

הדו העליון מתחיל שוב סדרה של תווים, מימין לו יבוא שוב רה, אח"כ מי וכך הלאה למעשה עד סוף המקלדת. 
אלו בעצם השמות של כל הקלידים הלבנים. את שמות הקלידים השחורים נלמד בהמשך.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
אחרי שמצאנו את דו בואו ננסה למצוא את התו מי לאורך המקלדת, מי נמצא מימין לצמד של שני קלידים שחורים.
 

 

 

ואת התו פה

פה נמצא משמאל לשלישיה של קלידים שחורים

 

 

עכשיו נסו אתם לגלות את שמות התווים בריבועים החסרים, אם אתם צריכים עזרה גלגלו למעלה והסתכלו על התמונה עם כל שמות התווים אבל נסו לגלות בלי להסתכל על התמונה למעלה

 

 

 

תרגיל אחרון בהתמצאות

נסו לזהות מהו התו הגבוה ביותר במקלדת שלך – הקליד הימני ביותר.

מהו התו הנמוך ביותר במקלדת  - הקליד השמאלי ביותר.

 

תשובה:

באורגניות הקליד הנמוך ביותר הוא דו וגם הגבוה ביותר הוא דו. את הדו הגבוה קשה שצת יותר לזהות מפני שכבר אין משמאלו צמד של שחורים – זה סוף המקלדת.
בפסנתרים בדרך כלל הקליד השמאלי הנמוך ביותר יהיה לה והגבוה ביותר דו.

 
 

עוד טיפים ושיעורים  - לימוד פסנתר למתחילים: